Antypornografia

antypornografia

G O R Ą C E    D Z I E W C Z Y N Y
C Z E K A J Ą    2 4 H    N A    D O B Ę
 
N A    T W O J Ą
M O D L I T W Ę
 
 

 

Ruch Czystych Serc www.rcs.org.pl
Pornografia Pomoc Dla Uzależnionych www.pornografia.alleluja.pl
Adonai adonai.pl/czystosc
Czysty Seks www.czystysex.pl
Czystość Przedmałżeńska www.milujciesie.org.pl
Jezus a czystość przedmałżeńska www.katolik.pl
Wspólnota Czystości Serca www.wczs.gda.pl
Czyste Serca www.czysteserca.org.pl
Eucharystyczny Ruch Młodych www.erm.pl
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości www.oat.com.pl
Pornografia (John Piper) pornografia
Ks. Pawlukiewicz o masturbacji masturbacja
Strona o masturbacji http://masturbacja.brat.pl/
O. Jerzy Szyfran o masturbacji Szyfran o masturbacji

 

antypornografia.pl - Pornografia, masturbacja, porno, seks, xxx. Pomoc dla uzależnionych od masturbacji, seksu.

Piosenkę dołączono dzięki uprzejmości autora i za jego bezpośrednią zgodą (-: